• Hàbitat TV

Resum de la primera taula #1rFòrumdelHàbitat: CONEIXEMENT

Actualizado: 13 de abr de 2020

La visió mercantilista i tècno optimista de les coses i la vida, que predomina en la nostra societat, ens fa creure que la quantitat d’informació pot substituir la qualitat del coneixement. Mai havíem tingut tanta informació convivint amb la mancança del plaer que dóna el coneixement profund de la realitat. Com podem revertir aquesta situació? Què ens falta conèixer? Per on comencem a desaprendre i aprendre?

#debat #coneixement #hábitat #factorsquímics #sistemesbiològics #codipostal #codigenètic #espaisperlavida #espaissans #experiència #experienceknowledge #consciència #entorn #color #disseny #propietats #qualitat #espaisservidors #espaisdeproducció #habitabilitat #modelsdevida #arquitectura #eina #poder #xarxa #espaisfísics #barris #presencialitat #virtualitat #límitsfísics #urbanismeintangible #espaipúblic #capitalsocial #rehabilitar #alternativa #fusta #terra #lobbies #formigó #coditècnic #rendimentcapital #utilitarisme #empoderament #comú #responsabilitat #democràcia #vectortransversal #salut #contaminació #personesocotxes #espaisderisc #modelmediterrani #àgora

6 vistas0 comentarios