• Hàbitat TV

Resum de la tercera taula #1rFòrumdelHàbitat: INCLUSIVITAT

L’hàbitat inclusiu fa referència a l’acceptació de diversitats i heterogeneïtats entre els membres de la comunitat, a través de conceptes com equitat, economia, accessibilitat i gènere entre molts altres paràmetres. Enfront unes normatives i directrius pensades sovint des de l'homogeneïtzació i l'estandardització, la inclusivitat té el repte de considerar l’hàbitat no des de “la majoria” sinó des del “tothom”.


#hábitat #feminista #desjerarquització #gènere #superioritat #tasquesproductives #tasquesreproductives #cures #acciócomunitària #xarxes #remuneració #interseccionalitat #desigualtats #edat #origen #orientaciósexual #identitatsexual #diversitatfuncional #espaissensepor #perspectivagènere #ecofeminisme #participació #empoderament #economiasocial #Catalunya #modelsdegestió #mercatcomplex #cooperació #solidaritat #constituciónespañola #poderespúblicos #incompliment #cooperativisme #cooperativesdeconsum #resistènciacrisis #innovació #generar #valor #col·laboració #entreiguals #gobernança #apropiaciócol·lectiva #escolademocratització #canvi #visibilitzar #equitat #història #endeutament #fracàs #habitatgeprioritat #ajuntaments #nousòlpúblic #esforçenhabitatge #inclusivitat #familiar #gentrificació #bombollaimmobiliària #efectesturisme #arrelament #pèrduaqualificació #compravenda #reformametropolitana #serveisalbarri #distribucióigual #convivènciaciutadana #desmercantalitzar #espaisdepont #bridgingsocialcapital #trobadadiversitat

4 vistas0 comentarios